Nuotolinis mokymas. Atmintinė mokiniams, tėvams

Nuo kovo 30 d. pradėdami  vykdyti nuotolinį ugdymą,  supažindiname mokinius ir jų tėvus su pagrindinėmis nuotolinio ugdymo organizavimo taisyklėmis mūsų progimnazijoje.

IŠ KO MOKINIAI MOKYSIS?

Išlieka mokiniams įprastinės priemonės – vadovėliai, pratybos, sąsiuviniai.

Taip pat bus pateikiamos užduotys internetinėje aplinkoje (pvz. Ema elektroninėje aplinkoje ir kt.). SVARBU: visas aiškias nuorodas, instrukcijas, kaip prisijungti, kaip atlikti pateiks dalyko mokytojas. Turėsite galimybę pasiklausti, jei kas bus neaišku ar nepavyks iš karto.

KAIP BUS PATEIKIAMOS UŽDUOTYS, VYKS PAMOKOS, KONSULTACIJOS?

Mokomąją medžiagą ir užduotis – mokytojai mokiniams siunčia per „TAMO“ dienyną: pateikiamas pamokos aprašymas, paaiškinama tema, pateikiamos ir paaiškinamos užduotys mokiniams, mokiniai gali parašyti savo klausimus mokytojui, gauti mokytojo atsakymus ir pan.  

Elektroninės  konsultacijos, pamokos, klasės vadovo bendravimas  su mokiniais realiu laiku vyks naudojant „Zoom“, „Messenger“, „Skype“ programas. ATKREIPIAME DĖMESĮ: 1-4 klasių mokytojos kartu su tėveliais aptaria ir pasirenka jiems priimtiniausią, galbūt, vaikams jau pažįstamą  bendravimo būdą; 5 – 8 klasių mokiniai su dalykų mokytojais bendraus Zoom programos pagalba (instrukcijas, kaip prisijungti, gausite).

KOKS TVARKARAŠTIS, MOKINIO DIENOTVARKĖ?

Mokomąją medžiagą ir užduotis mokytojai atsiųs laikydamiesi įprasto tvarkaraščio ir pamokų periodiškumo, t.y. tvarkaraščio pamokos metu mokytojas teiks  užduotis, konsultuos, aiškins, rengs vaizdo konferencijas ir kt.  Taip kiekviena klasė turės  galimybę pasiekti mokytoją.

SVARBU: išlieka toks pats pamokų tvarkaraštis, kaip ir buvo, mokytojai kiekvieną dieną pildys savo pamokas „TAMO“ dienyne,  tačiau keičiasi pamokų laikas. Nuo kovo 30 dienos, tam kad galėtų ir tėveliai atlikti savo darbus ir kiti šeimos vaikai pasinaudoti, galbūt, vieninteliu namuose kompiuteriu, dirbsime tokiu grafiku:

  1. 9.00 – 9.20
  2. 9.30 – 9.50
  3. 10.00 – 10.20
  4. 10.30 – 10.50
  5. 11.00 – 11.20
  6. 11.30 – 11.50
  7. 12.00 – 12.20

PAMOKŲ LANKOMUMAS: mokytojai ves lankomumo apskaitą savo užrašuose ir informuos klasės vadovą, jei iš mokinio nėra grįžtamojo ryšio visą savaitę.

PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ  PRAŠYMAS TĖVELIAMS: padėkite savo vaikui per artimiausią savaitę susidaryti dienotvarkę, nusistatyti dienos rutiną, kurioje būtų tinkamai paskirstytas laikas mokymuisi. JEI JŪSŲ VAIKAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ (liga ar kt.) NEGALI LAIKU ATLIKTI UŽDUOČIŲ, DALYVAUTI ELEKTRONINĖJE KONSUTACIJOJE NEDELSIANT INFORMUOKITE MOKYTOJĄ ARBA KLASĖS VADOVĄ.

KAS SVARBU ARTIMIAUSIAS DVI SAVAITES?

Kovo 30 – balandžio 3 d.: kiekvieną dieną prisijungti prie „TAMO“ dienyno, pasižiūrėti, kokias užduotis turite atlikti.  SVARBU: 1 – 4 klasių mokiniai dirba taip, kaip tėveliai susitarė su mokytoja, 5 – 8 klasių mokiniai dirba savarankiškai, jei iškyla klausimų, neaiškumų, rašo mokytojams per „TAMO“ dienyną.

5 – 8 klasių mokiniai per šią savaitę bandykite „susidraugauti“ su „Zoom“ programėle.

Balandžio 6 – 10 d.:  pagal 5 – 8 klasių  tvarkaraštį vyks mokytojų elektroninės konsultacijos per „Zoom“ programėlę. SVARBU: sekite kiekvieno mokytojo informaciją „TAMO“ dienyne,  laiku suraskite prisijungimo nuorodą ir ją paspaudę prisijunkite prie „gyvo“ pabendravimo su mokytoju ir klasės draugais.

SVARBU: apie visus pasikeitimus būsite nedelsiant  informuojami per TAMO dienyną bei progimnazijos internetinėje svetainėje  https://jtotoraitis.lt/nuotolinis-mokymas/

SEKITE INFORMACIJĄ.