Misija ir vizija

Misija

Teikti kokybišką pradinį ir pirmosios dalies pagrindinį ugdymą, kurti saugią, pagarba ir pasitikėjimu grįstą aplinką, sekant Jono Totoraičio gyvenimo pavyzdžiu ugdyti atsakingą, kūrybingą, gebantį bendrauti ir bendradarbiauti, puoselėjantį tautines, dorovines vertybes, atvirą teigiamiems gyvenimo pokyčiams, sugebantį kritiškai vertinti neigiamus aplinkos reiškinius žmogų.