Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos narių sąrašas:
1. Albertynė Audronė
2. Aleksynienė Danguolė
3. Ambraziejienė Ingrida
4. Balniuvienė Rima
5. Birštonienė Nijolė
6. Čirvinskienė Agnė
7. Dadrilienė Gerda
8. Jančauskienė Rūta
9. Jaruševičius Mindaugas
10. Jasiūnienė Eglė
11. Jogminienė Aida
12. Jurčenkienė Raimonda
13. Kajokas Petras
14. Karalius Antanas
15. Kasiulienė Jurgita
16. Kliukienė Danutė
17. Kuosaitienė Loreta
18. Kupčikienė Vida
19. Lensbergienė Gintarė
20. Mackevičė Gintarija
21. Marazienė Jolanta
22. Matlauskaitė Daiva
23. Matusevičienė Zita
24. Mazurkevičienė Rita
25. Mickienė Loreta
26. Mikuckis Antanas
27. Milešinas Egidijus
28. Miliūnienė Neringa
29. Navikienė Vida
30. Nedaškauskienė Sigita
31. Norkeliūnienė Gintarė
32. Paulauskienė Odeta
33. Pečiukonytė Viktotė
34. Pečkauskienė Rūta
35. Pėstininkaitė Dalia
36. Petrauskienė Jurga
37. Pridotkienė Vilija
38. Prišmantienė Angelė
39. Raškauskas Almantas
40. Sajetauskienė Snieguolė
41. Sikorskis Martynas
42. Sikorskienė Laimutė
43. Sikorskytė –Klibienė Jolanta
44. Skirkevičienė Rima
45. Skystimienė Zina
46. Slančiauskaitė Aušra
47. Stadulienė Renata
48. Stankevičienė Kristina
49. Stankevičienė Liuba
50. Stasaitienė Rasa
51. Sujeta Romas
52. Svitojienė Anelė
53. Šimkuvienė Lina
54. Šimonėlienė Salvinija
55. Šlektavičienė Reda
56. Šuliakuskienė Lina
57. Taputienė Aušrelė
58. Traškevičienė Edita
59. Valiukienė Audronė
60. Vaučeskaitė Jurgita
61. Venskūnaitė Ona
62. Vilkė Aurelija
63. Viltrakienė Daina
64. Vingelienė Aistė
65. Vyšniauskienė Snieguolė
66. Vosylienė Inga
67. Žemaitienė Birutė