cropped-cropped-logotipas-300x300-2.png

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

   S. Dariaus ir S. Girėno 7 LT-68256  
   +370 67146774   
  mokyklosrastine@gmail.com   

EnglishLithuanianRussian
tamo
Kuriame-Lietuvos-ateitį-logotipas

Socialiniai partneriai

PROGIMNAZIJOS SOCIALINIAI PARTNERIAI IR BENDRADARBIAVIMO TIKSLAI

 

Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius: mokyklos veiklos koordinavimas, konsultacijos ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais.

Marijampolės Pedagoginė psichologinė tarnyba: metodinė pagalba progimnazijos mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo progimnazijoje klausimais; metodinė pagalba Vaiko gerovės komisijai organizuojant mokinių pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą bei teikiant švietimo pagalbą (sistemingi švietimo įstaigų VGK pirmininkų pasitarimai).

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras: pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) programų rengimas, atsižvelgiant į progimnazijos išsakytą kvalifikacijos tobulinimo poreikį, lektorių paiešką, bendradarbiavimas organizuojant konferencijas,  metodinės pedagogų veiklos organizavimas.

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos: dalyvavimas mokyklų ir darželių organizuojamuose renginiuose, projektuose.

Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla ir gimnazija: dalyvavimas renginiuose, pedagoginės patirties sklaidos renginiai, bendri projektai.

Marijampolės moksleivių kūrybos centras: neformalaus švietimo renginiai mokiniams, skautų veiklos koordinavimas.

Marijampolės sporto centras: sporto ir sveikatinimo renginiai (užsiėmimai) mokiniams.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Draugystės filialas:  mokinių darbų parodų, edukacinių užsiėmimų bibliotekos patalpose organizavimas.

Marijampolės socialinės pagalbos centras (pagalbos šeimoms tarnyba): bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą vaikui ir jo šeimai, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, rasti geriausią problemos sprendimo būdą, užtikrinant vaiko saugumą, jo interesus.

Archyvai

Mūsų draugai

Pirmas puslapis

Antras puslapis

Skip to content