Socialiniai partneriai

[vc_row][vc_column][vc_column_text]PROGIMNAZIJOS SOCIALINIAI PARTNERIAI IR BENDRADARBIAVIMO TIKSLAI

 

Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius: mokyklos veiklos koordinavimas, konsultacijos ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais.

Marijampolės Pedagoginė psichologinė tarnyba: metodinė pagalba progimnazijos mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo progimnazijoje klausimais; metodinė pagalba Vaiko gerovės komisijai organizuojant mokinių pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą bei teikiant švietimo pagalbą (sistemingi švietimo įstaigų VGK pirmininkų pasitarimai).

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras: pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) programų rengimas, atsižvelgiant į progimnazijos išsakytą kvalifikacijos tobulinimo poreikį, lektorių paiešką, bendradarbiavimas organizuojant konferencijas,  metodinės pedagogų veiklos organizavimas.

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos: dalyvavimas mokyklų ir darželių organizuojamuose renginiuose, projektuose.

Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla ir gimnazija: dalyvavimas renginiuose, pedagoginės patirties sklaidos renginiai, bendri projektai.

Marijampolės moksleivių kūrybos centras: neformalaus švietimo renginiai mokiniams, skautų veiklos koordinavimas.

Marijampolės sporto centras: sporto ir sveikatinimo renginiai (užsiėmimai) mokiniams.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Draugystės filialas:  mokinių darbų parodų, edukacinių užsiėmimų bibliotekos patalpose organizavimas.

Marijampolės socialinės pagalbos centras (pagalbos šeimoms tarnyba): bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą vaikui ir jo šeimai, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, rasti geriausią problemos sprendimo būdą, užtikrinant vaiko saugumą, jo interesus.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]