Geografijos olimpiada „Mano gaublys 2024“

„Geografijos žinių reikšmė žmonijos istorijoje niekada visuotinai nebuvo tokia reikšminga

kaip šiuolaikiniame dinamiškai kintančiame pasaulyje“- geografas Rytas Šalna.
Kovo- balandžio mėnesį vyko geografijos olimpiada „Mano gaublys 2024“. Olimpiadoje
dalyvavo virš 300 mokinių. Tikslas- skatinti mokinių domėjimąsi geografija ir jos populiarinimą
gimnazijoje. Sveikiname visus dalyvius ir prizinių vietų laimėtojus.
I vieta – Ignė Burinskaitė 6d kl., Vytė Naujalytė-7a kl., Paulina Riaubaitė-8a kl.
II vieta-Agnė Stadaliūtė 6d kl., Lukas Akelis 7c kl., Tauras Baliukevičius 7c kl., Ignas Dorelaitis 8c kl.,
Jokūbas Pauliukaitis 8c kl., Justas Rukauskas 8c kl.
III vieta- Austėja Račkauskaitė 6b kl., Dovydas Gervickas 6c kl., Matas Balsevičius 6d kl., Jokūbas
Budzeika 6d., Patricija Kajokaitė-7c kl., Tajus Rainys 7b kl., Gabrielė Kmieliauskaitė 7b., Adris
Slančiauskas 8c kl.
Geografijos vyresnioji mokytoja Nijolė Birštonienė