Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pastatų ir aplinkos priežiūros pareigoms užimti, 0,75 etatu

Pareigybės paskirtis: Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigybės paskirtis – einamiesiems ir pagrindiniams patalpų, lauko įrengimų remonto darbams atlikti, prižiūrėti progimnazijos pastatų išorės ir vidaus patalpas bei teritoriją, palaikyti joje švarą ir tvarką, įgijus specialų išsilavinimą dirbti darbus susijusius su elektros instaliacija.

Pareigybės grupė – pastatų ir aplinkos priežiūros darbuotojas. Pareigybės lygis – C.

Darbo pobūdis:

–  nuolat tikrina progimnazijos vidaus patalpas, pastatus, teritoriją, palaiko švarą ir tvarką;

–  nuolat atlieka pastatų ir statinių paprastojo ir pagrindinio remonto, santechnikos, elektrifikacijos, aplinkos priežiūros darbus ir kitus darbus, kuriuos dirbti paveda tiesioginis vadovas;

–  laikydamasis darbų saugos reikalavimų, valo stogo lietvamzdžių latakus, o žiemos metu  nukasa sniegą ir šalina ledą nuo šaligatvių, nuogrindų, privažiavimo kelių, neįgaliųjų, prekių pristatymo privažiavimo vietų, nuo atliekų surinkimo aikštelės, pabarsto šaligatvius smėliu, druska, nudaužo pastebėtus varveklius, valo pastato sienas, stogus, užsikimšusius lietvamzdžius, apžiūri ir remontuoja pastatų stogus, nuogrindas, tvoras, atlieka kasimo, betonavimo, plytelių klojimo, krovimo rankomis darbus;

– prižiūri vandentiekio ir kanalizacijos techninę būklę, sistemas, šalina sutrikimus, paruošia radiatorius šildymo sezonui;

–  prižiūri ir remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas, remontuoja baldus;

–  Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas turintis, atitinkamą išsilavinimą, prižiūri ir remontuoja elektros instaliaciją:

–  progimnazijos darbuotojams padeda tvarkyti interjerą, perstatinėti baldus, padeda pasiruošti renginiams, paruošia aplinką ir patalpas, baldus naujiems mokslo metams.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

–  turėti ne žemesnį kaip profesinį išsilavinimą;

– išmanyti pastatų technines savybes;

–  vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir elektros sistemų technologijas ir reikalavimus darbui su jomis;

– mokėti naudotis įvairiais darbo įrankiais tame tarpe ir elektriniais;

– mokėti mūryti, tinkuoti, glaistyti, dažyti;

–  būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti.

Privalumai:

panašaus darbo patirtis;

turėjimas elektros energetikos sektoriaus darbuotojo kategorijos

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

– prašymą leisti dalyvauti konkurse;

– asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

– išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

– gyvenimo aprašymą;

Dokumentai pateikiami iki 2021-12- 01 imtinai.

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 671 21366, el. p.  jtotoraicio@gmail.com

Pamokų laikas

 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50

Svarbu

 • 2% parama
 • Elektroninis dienynas
 • Švietimo ministerija

Draugai

 • Informatika pradiniame ugdyme
 • OLWEUS patyčių prevencijos programa
 • DofE
 • Sveikatiada
 • Punsko gimnazija
 • Marijampolės kolegija
 • Socrates
 • Tinklas
 • Veik metodas
 • Liubos klasė
jtotoraitis.ltt