Korupcijos prevencija

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programa

Kaip pranešti apie korupciją:

Pateikti pranešimą apie korupciją


Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2021 – 2024 m. programa


Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija siekdama užtikrinti veiklos skaidrumą, mažinti korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos pasireiškimo lygį, identifikuojant ir prevenciškai valdant darbuotojų korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos riziką.

Jeigu turite informacijos, susijusios su Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos darbuotojų korupcine ir kita nesąžininga veikla, praneškite mums tel. 8671 21366 arba el. paštu jtotoraicio@gmail.com

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.


IX-904 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas – LRS

IX-904 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas – LRS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖS KOVOS SU KORUPCIJA 2015–2025 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO