Nuotolinis mokymas

Pareigybių pavadinimas
2021 m.
2022 m. I ketv.
Pareigybių skaičius
Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Pareigybių skaičius
Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui2
2180
2
2611
Bendrojo ugdymo mokytojas49,15

1554
48,99
1666
Socialinis pedagogas
1,5
1435
1,5
1721
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas
2,77
1000
2,77

1107
Mokytojo padėjėjas
1,54
782
2,25
857

Bibliotekininkas
2
1250
21298
Administratorius
1,5
1152
1,5
1178
Virėjas
2
871
2
968
Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas
3
784
3919

Valytojas
7,85


642

7,5730
Budėtojas
2,5

642

2
730


[maxbutton id=”11″ url=”ttp://jtotoraitis.lt/wp-content/uploads/2020/08/totoraitis_ugd.pdf” text=”Ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos” ]

[maxbutton id=”11″]

[maxbutton id=”3″]

 

[maxbutton id=”3″]

 

[maxbutton id=”4″]

[maxbutton id=”7″]

[maxbutton id=”10″]

[maxbutton id=”8″]

[maxbutton id=”9″]

[maxbutton id=”5″]