Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Nuotolinis mokymas

IT pagalba mokiniams

Informacija mokiniams, tėvams

 

Informacija mokytojams

Dokumentai

Švietimo pagalbos specialistai konsultuoja

Virtuali biblioteka

Ką pradinukui veikti laisvalaikiu?

Mokytojų kontaktai

INFORMACIJA APIE UGDYMO PROCESĄ NUO LAPKRIČIO 3 DIENOS:

1-4 klasių mokiniai nuo lapkričio 3 d. grįžta į progimnaziją ir mokosi įprastu kontaktiniu būdu. Veikia visos pailgintos darbo dienos grupės.

Neformalus švietimas (būreliai, vykstantys progimnazijoje) 1-4 klasių mokiniams nestabdomas.

Mokinių maitinimas: 1-4 klasių mokiniai maitinami progimnazijos valgykloje, o 5-8 klasių mokiniams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, maisto daviniai už 4-ias mokymosi dienas bus išduodami lapkričio 9-13 dienomis (informacija bus patikslinta ir mokiniams bei tėvams pateikta papildomai).

5-8 klasių mokiniai nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 9 d. mokosi nuotoliniu būdu.

Pamokos 5-8 klasių mokiniams vyks pagal įprastą klasės tvarkaraštį ir pamokų laiką. Pamokų tvarkaraščius rasite progimnazijos internetiniame psl.:

Tvarkaraštis 5-8 klasės

Pamokos vyks naudojantis „Office 365“ programa „Teams“.

ATSIRADUS PAKEITIMAMS, INFORMACIJA BUS ATNAUJINTA. Sekite informaciją TAMO dienyne.

Pamokų laikas

 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50

Svarbu

 • 2% parama
 • Elektroninis dienynas
 • Švietimo ministerija

Draugai

 • Informatika pradiniame ugdyme
 • OLWEUS patyčių prevencijos programa
 • DofE
 • Sveikatiada
 • Punsko gimnazija
 • Marijampolės kolegija
 • Socrates
 • Tinklas
 • Veik metodas
 • Liubos klasė
jtotoraitis.ltt