Progimnazijos raida

1971 m. rugsėjo 1 dieną švietimo ministro įsakymu Nr. 150 Marijampolėje (tuometiniame Kapsuke)
atidaroma 5-oji vidurinė mokykla.
2004 m. gruodžio 17 d. Marijampolės savivaldybės taryba Marijampolės 5-ajai vidurinei mokyklai
suteikia kunigo, marijono, istorijos mokslų daktaro, profesoriaus „Sūduvos – Suvalkijos istorijos“
autoriaus Jono Totoraičio vardą.
2010 m. išleidžiama paskutinė, 38-oji, abiturientų laida.
Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. keičiasi mokyklos statusas – tampama Marijampolės Jono Totoraičio
pagrindine mokykla.
2013 m. rugsėjo 1 d. mokykla mokslo metus pradeda kaip Marijampolės Jono Totoraičio
progimnazija.
Mokyklos direktoriai: Juozas Daugėla (nuo 1971 m.), Valdas Pileckas (nuo 1998 m.), Raimundas
Valiukas (nuo 2005 m.), Renata Stebuliauskienė (nuo 2008 m.), Gražina Jakovickienė (nuo 2018
m.).