Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Ugdymo turinio atnaujinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) bei Nacionalinės švietimo agentūra (NŠA) vykdo bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo projektą, kurio rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.


Informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimo procesus savivavldybėje rasite čia: https://www.marijampole.lt/svietimas/ugdymo-turinio-atnaujinimas/1751

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO VEIKLOS PROGIMNAZIJOJE:

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJOS PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ VEIKSMŲ PLANASParsisiųsti

ĮSAKYMAS DĖL MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJOS
PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJITĄ UGDYMO TURINĮ KOMANDOS SUDARYMO
Parsisiųsti
Archyvai
Skip to content