Ugdymo turinio (UTA) atnaujinimas

UTA komandos sudėtis (įsakymas)

UTA veiksmų planasApie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) bei Nacionalinės švietimo agentūra (NŠA) vykdo bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo projektą, kurio rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.


Informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimo procesus savivavldybėje rasite čia: https://www.marijampole.lt/svietimas/ugdymo-turinio-atnaujinimas/1751


UTA reglamentuojantys dokumentai

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimas