Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Ugdymo turinio atnaujinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) bei Nacionalinės švietimo agentūra (NŠA) vykdo bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo projektą, kurio rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.


Informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimo procesus savivavldybėje rasite čia: https://www.marijampole.lt/svietimas/ugdymo-turinio-atnaujinimas/1751

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO VEIKLOS PROGIMNAZIJOJE:

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJOS PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ VEIKSMŲ PLANASParsisiųsti

ĮSAKYMAS DĖL MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJOS
PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJITĄ UGDYMO TURINĮ KOMANDOS SUDARYMO
Parsisiųsti

Pamokų laikas

 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50

Svarbu

 • 2% parama
 • Elektroninis dienynas
 • Švietimo ministerija

Draugai

 • Informatika pradiniame ugdyme
 • OLWEUS patyčių prevencijos programa
 • DofE
 • Sveikatiada
 • Punsko gimnazija
 • Marijampolės kolegija
 • Socrates
 • Tinklas
 • Veik metodas
 • Liubos klasė
jtotoraitis.ltt