Darbo užmokestis

  Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pareigybei                        
     
    2023 m. 2024 m. I ketv.
Eil. Nr. Pareigybių  pavadinimas Pareigybių  skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur   Pareigybių  skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur  
1 Direktorius  1 * 1 *
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 3168 2 3718
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 * 1 *
4 Neformaliojo švietimo organizatorius 1 * 1 *
5 Socialinis pedagogas 2 1867 2 2053
6 Psichologas 1,5 * 1,5 *
7 Logopedas 1 * 1 *
8 Specialusis pedagogas 1 * 1 *
9 Bendrojo ugdymo mokytojas 50,83 2014 50,81 2217
10 Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas 3,29 1265 3,29 1372
11 Mokytojo padėjėjas 4 954 4,5 1059
12 Bibliotekininkas 2 1464 2 1620
13 Vyriausiasis buhalteris 1 * 1 *
14 Buhalteris 1 * 1 *
15 Specialistas kompiuterių priežiūrai 1 * 1 *
16 Administratorius 1,5 1374 1,5 1376
17 Vyriausiasis virėjas 1 * 1 *
18 Virėjas 3 1107 3 1078
19 Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas 3 1034 3 1071
20 Vairuotojas 1 * 1 *
21 Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 * 1 *
22 Valytojas 7,5 MMA 7,5 MMA
23 Budėtojas 2 MMA 2 MMA
     
  *  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus sutikimo, informacija neskelbiama.