Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Darbo užmokestis

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Pareigybių pavadinimas
2021 m.
2022 m. I ketv.
Pareigybių skaičius
Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Pareigybių skaičius
Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui2
2180
2
2611
Bendrojo ugdymo mokytojas49,15

1554
48,99
1666
Socialinis pedagogas
1,5
1435
1,5
1721
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas
2,77
1000
2,77

1107
Mokytojo padėjėjas
1,54
782
2,25
857

Bibliotekininkas
2
1250
21298
Administratorius
1,5
1152
1,5
1178
Virėjas
2
871
2
968
Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas
3
784
3919

Valytojas
7,85


642

7,5730
Budėtojas
2,5

642

2
730

 

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių, 2020 m. rugsėjo 30 d.)

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių, 2019 m. gruodžio 31 d.)

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių, 2018 m. gruodžio 31 d.)

Skip to content