Darbo užmokestis

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

 

  Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pareigybei                        
     
    2022 m. 2023 m. IV ketv.
Eil. Nr. Pareigybių  pavadinimas Pareigybių  skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur   Pareigybių  skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur  
1 Direktorius  1 * 1 *
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2611 2 3168
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 * 1 *
4 Neformaliojo švietimo organizatorius 1 * 1 *
5 Socialinis pedagogas 1,5 1726 2 1867
6 Psichologas 1,5 * 1,5 *
7 Logopedas 1 * 1 *
8 Specialusis pedagogas 1 * 1 *
9 Bendrojo ugdymo mokytojas 49,55 1728 50,82 2045
10 Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas 2,93 1056 3,29 1247
11 Mokytojo padėjėjas 2,75 858 4,5 955
12 Bibliotekininkas 2 1320 2 1467
13 Vyriausiasis buhalteris 1 * 1 *
14 Buhalteris 1 * 1 *
15 Specialistas kompiuterių priežiūrai 1 * 1 *
16 Administratorius 1,5 1198 1,5 1371
17 Vyriausiasis virėjas 1 * 1 *
18 Virėjas 2,25 973 3 1115
19 Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas 3 930 3 1038
20 Vairuotojas 1 * 1 *
21 Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 * 1 *
22 Valytojas 7,85 MMA 7,5 MMA
23 Budėtojas 2,5 MMA 2 MMA
     
  *  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus sutikimo, informacija neskelbiama.