Progimnazijos tarybos nariai

Mokytojų atstovai:

 1. Lensbergienė Gintarė
 2. Petrauskienė Jurga
 3. Pridotkienė Vilija
 4. Raškauskas Almantas
 5. Svitojienė Anelė

Tėvų atstovai:

 1. Baliukevičius Adas
 2. Kupčinskaitė Rūta
 3. Perlienė Jolita
 4. Simonaitis Giedrius
 5. Žideckienė Aušra

Mokinių atstovai:

 1. Adriana Valinčiūtė 

 1. Paulina Šneiderytė 

 1. Evita Simonaitytė 

 1. Hubertas Ajauskas 

 1. Jorūnė Vosyliūtė