Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Biblioteka

INFORMACIJA

 

KlasėSurinkimo laikasIšdavimo laikas
5aBirželio 21 d. 8.00 v.Birželio 21d. 8.00 v.
5bBirželio 21 d. 9.15 v.Birželio 21 d. 9.15 v.
5cBirželio 21 d. 10.30 v.Birželio 21 d. 10.30 v.
5dBirželio 21 d. 13.00 v.Birželio 21 d. 13.00 v.
6aBirželio 18 d. 8.00 v.Birželio 23 d. 8.00 v.
6bBirželio 18 d. 9.00 v.Birželio 23 d. 9.00 v.
6cBirželio 18 d. 10.00 v.Birželio 23 d. 10.00 v.
6dBirželio 18 d. 11.00 v.Birželio 23 d. 11.00 v.
6eBirželio 18 d. 13.00 v.Birželio 23 d. 12.00 v.
7aBirželio 22 d. 8.00 v.Birželio 28 d. 8.00 v.
7bBirželio 22 d. 9.00 v.Birželio 28 d. 9.00 v.
7cBirželio 22 d. 11.00 v.Birželio 28 d. 10.00 v.
7dBirželio 22 d. 13.00 v.Birželio 28 d. 11.00
7eBirželio 22 d. 14.00Birželio 28 d. 13.00 v.
8aBirželio 25 d. 8.00v.
8bBirželio 25 d. 9.00 v.
8cBirželio 25 d. 10.00 v.
8dBirželio 25 d. 11.00 v.

VADOVĖLIAI  BUS  RENKAMI  BIBLIOTEKOJE.

Naujų vadovėlių būklė bus atidžiai tikrinama.

MOKINIAI, GAVĘ PAPILDOMŲ VASAROS DARBŲ, REIKALINGUS VADOVĖLIUS PASILIEKA.

GROŽINĖS LITERATŪROS KNYGAS ATNEŠTI KARTU SU VADOVĖLIAIS. NEATSISKAITĘ SU BIBLIOTEKA NEGAUS VADOVĖLIŲ KITIEMS MOKSLO METAMS.

Mokyklos bibliotekos vedėja
R.Baltramonaitienė


image001image002
Ramunė BaltramonaitienėKristina Plečkaitienė

Aš esu biblioteka. Nesu nei sienos, nei lentynos, net ne knygos, sustatytos eilėmis. Aš esu pasaulio išmintis, pagauta ir knygose jums parengta.  Aš esu atviros durys. Įženki!

Bibliotekos veiklos tikslai

  1. Aktyviai dalyvauti ugdymo procese ir drauge su pedagogais siekti mokyklos tikslų ir uždavinių 2013-2014 mokslo metams įgyvendinimo.
  2. Ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją, formuojant informacijos paieškos, atrankos ir panaudojimo įgūdžius.
  3. Skatinti mokinius skaityti ir savarankiškai domėtis jiems naudingais dalykais ir siekti asmeninės pažangos.

Veiklos kryptys

  1. Informacinių paslaugų teikimas progimnazijos bendruomenei.
  2. Skaitymo skatinimo veikla.
  3. Bibliotekos fondų komplektavimas.
  4. Aprūpinimas vadovėliais.
  5. Informaciniai stendai ir knygų parodėlės.
  6. Bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis.

Mokyklos biblioteka aprūpina moksleivius vadovėliais, grožinės ir dalykinės literatūros knygomis, mokytojus – pedagoginės literatūros leidiniais, teikia informavimo paslaugas. Bibliotekos fonduose yra 16227 egz. grožinės, mokslinės ir pedagoginės literatūros leidinių ir 15190 egz. vadovėlių. Lankytojus aptarnauja dvi darbuotojos: bibliotekos vedėja  Ramunė Baltramonaitienė ir bibliotekininkė Kristina Plečkaitienė. Bibliotekos darbuotojos didelį dėmesį skiria pradinių klasių mokiniams, drauge su mokytojomis rengdamos klasės valandėles „Tarp knygų“. Tokių klasės valandėlių skaitykloje metu vyksta knygų pristatymai ir skaitymai, taip pat informacijos paieškos pamokėlės. Tokiu būdu gerinami skaitymo įgūdžiai ir ugdomas jaunasis skaitytojas.

Archyvai
Skip to content