Biblioteka

  
Ramunė BaltramonaitienėKristina Plečkaitienė

Aš esu biblioteka. Nesu nei sienos, nei lentynos, net ne knygos, sustatytos eilėmis. Aš esu pasaulio išmintis, pagauta ir knygose jums parengta.  Aš esu atviros durys. Įženki!

Veiklos kryptys

  1. Informacinių paslaugų teikimas progimnazijos bendruomenei.
  2. Skaitymo skatinimo veikla.
  3. Bibliotekos fondų komplektavimas.
  4. Aprūpinimas vadovėliais.
  5. Informaciniai stendai ir knygų parodėlės.
  6. Bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis.

Mokyklos biblioteka aprūpina moksleivius vadovėliais, grožinės ir dalykinės literatūros knygomis, mokytojus – pedagoginės literatūros leidiniais, teikia informavimo paslaugas. Bibliotekos fonduose yra 16227 egz. grožinės, mokslinės ir pedagoginės literatūros leidinių ir 15190 egz. vadovėlių. Lankytojus aptarnauja dvi darbuotojos: bibliotekos vedėja  Ramunė Baltramonaitienė ir bibliotekininkė Kristina Plečkaitienė. Bibliotekos darbuotojos didelį dėmesį skiria pradinių klasių mokiniams, drauge su mokytojomis rengdamos klasės valandėles „Tarp knygų“. Tokių klasės valandėlių skaitykloje metu vyksta knygų pristatymai ir skaitymai, taip pat informacijos paieškos pamokėlės. Tokiu būdu gerinami skaitymo įgūdžiai ir ugdomas jaunasis skaitytojas.