Prof. dr. Jono Totoraičio vardo istorijos olimpiados nugalėtojų apdovanojimas

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokiniai buvo pakviesti dalyvauti prof. dr. Jono Totoraičio vardo istorijos olimpiadoje. Prieš dešimtmetį progimnazijos istorijos mokytojų pradėta organizuoti olimpiada tapo tradicija. Olimpiada organizuojama siekiant pagerbti Joną Totoraitį – kunigą, vienuolį marijoną, marijonų vienuolijos provincijolą, Marijampolės marijonų seminarijos rektorių, mokslų daktarą, lietuviškų laikraščių steigėją ir redaktorių, lietuviškų mokyklų steigėją, pedagogą, vadovėlių, istorinių ir religinių veikalų autorių, Kauno universiteto profesorių, poliglotą.

Šiais metais istorijos olimpiadoje dalyvavo 55 mokiniai iš vienuolikos Marijampolės savivaldybės mokyklų. Džiaugiamės visų olimpiadoje dalyvavusių mokinių rezultatais. Olimpiados nugalėtojai apdovanoti diplomais. Pirmų vietų laimėtojai ir juos ruošę istorijos mokytojai apdovanoti rėmėjų įsteigtais prizais.

Nuoširdžiai sveikiname progimnazijos mokinius, laimėjusius prizines vietas, ir juos ruošusią istorijos mokytoją Aureliją Vilkę.

Mūsų prizininkai:

Matas Duoblys (5c klasė) – I vieta

Dominykas Jonynas (5b klasė) – II vieta

Ignė Burinskaitė (6d klasė) – I vieta

Kasparas Valiukas (7c klasė) – II vieta

Tauras Baliukevičius  (7c klasė) – III vieta

Justas Rutkauskas (8c klasė) – III vieta

Dėkojame Marijampolės savivaldybės istorijos mokytojams, „Mantingos labdaros ir paramos fondui“, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centrui už pagalbą organizuojant Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių prof. dr. Jono Totoraičio vardo istorijos olimpiadą.