Kolegialus mokymas(is) – viena iš priemonių, padedanti pedagogams įveikti šiandienos iššūkius

    Lapkričio 15 dieną vyko pradinio ugdymo mokytojų metodinis susirinkimas, kurio metu mokytojos metodininkės Rasa Stasaitienė ir Jolanta Sikorskytė – Klibienė pasidalino savo gerąja patirtimi.

   Mokytoja Jolanta savo pranešimą pradėjo nuo meno terapijos atsiradimo istorijos. Ji atsirado 1938 m. Šį terminą pasiūlė anglų dailininkas Andrijanas Hillas (Andrian Hill). Kartą, apsilankęs sergančiųjų plaučių ligomis ligoninėje, pajuto ten tvyrojusį liūdesį ir prislėgtą nuotaiką. Jis spontaniškai pasiūlė ligoniams piešti. Po kelių dienų dailininkas pastebėjo, kad piešimo procesas vyresnio amžiaus žmonėms suteikia daug džiaugsmo, netgi skatina gijimą.

   Meditacija yra paslaptis, kaip padidinti koncentracijos galią moksluose. Ji padeda padidinti dėmesį ir jį išlaikyti, pagerina užduočių atlikimo kokybę.

   Apjungusi abu šiuos dalykus į vientisą praktinę užduotį, mokytoja Jolanta savo koleges pakvietė dalyvauti dailės pamokoje ir patirti jausmus, kurie paskatintų meditaciją bei terapiją taikyti savo pedagoginėje veikloje.

   Po praktinės užduoties ji parodė savo sukurtas mokomąsias priemones pirmos klasės mokiniams ir pasakojo mokinių darbo su jomis sėkmes; pateikė pavyzdžių, kurie skatina mokinių mokymosi motyvaciją.

    Mokytoja Rasa  dalyvavo seminare” Žaidimų bei žaidybinių elementų taikymas autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų pozityvaus elgesio modeliavimui ” pristatė ugdymo žaidimų svarbą vaiko raidos ir ugdymo(si) procese bei žaidimo taikymo veiksmingumą įtraukiojo ugdymo kontekste, supažindino su žaidimų bei žaidybinių elementų taikymo galimybėmis ugdant vaikus, turinčius ASS; pateikė paprastų žaidybinių elementų, kurie padeda vaikui nusiraminti ir vėl susikaupti veiklai; pristatė Agnės Gustės knygą ” Autizmas: 365 kitokios dienos”.

   Pavaduotoja ugdymui Salvinija Šimonėlienė pasidžiaugė, kad pradinio ugdymo mokytojos dažnai taiko  kolegialaus mokymo(si) praktiką ir palinkėjo, tai daryti ir ateityje, nes tai vienas iš būdų padedantis įveikti šiuolaikinės švietimo sistemos iššūkius.

[ngg src=”galleries” ids=”749″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]