Respublikinė pedagogų konferencija „IKT mokykloje: mokomės ir mokome“

2021 m. balandžio 8 d. vyko konferencija „IKT mokykloje: mokomės ir mokome“, kurią nuotoliniu būdu organizavo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija kartu su partneriais – Marijampolės savivaldybe, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru, VšĮ „Lispa“.  Renginys buvo skirtas paminėti progimnazijos 50-ies metų jubiliejų. Konferencijos tikslas – pasidalinti patirtimi, atrasti idėjų, patrauklių, aktualių ugdymo formų taikant informacines komunikacines technologijas ugdymo procese.

Į renginį jungėsi 1254 dalyviai iš įvairių Lietuvos vietovių. Jie turėjo galimybę išklausyti net 32 informatyvius pranešimus. Konferencija buvo suskirstyta į tris dalis, kuriose buvo sujungta verslas ir mokslas bei praktinė pedagoginė veikla. Pirmoji dalis buvo skirta visiems pedagogams, vėliau pasidalinta į tikslines pradinių klasių mokytojų bei mokytojų dalykininkų grupes.

Pirmojoje, bendroje, konferencijos dalyje savo patirtimi dalijosi aštuoni pranešėjai: buvęs Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos mokinys mokymų įmonės „Agile Coach“ ir asociacijos „Agile Lietuva“ įkūrėjas Vaidas Adomauskas, studentas tyrėjas Aivaras Vilutis, VšĮ „Edukraftas“ vadovas Darius Kniūkšta, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius dr. Vaino Brazdeikis, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos matematikos ir informacinių technologijų mokytoja ekspertė Violeta Raugalienė, Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui biologijos mokytojas Aleksej Peržu, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teisės skyriaus patarėja Margarita Valčiukė.

Antrojoje dalyje, po pietų pertraukos, pradinių klasių mokytojų tikslinei grupei pranešimus skaitė VšĮ „Lispa“ direktorius Vaidas Baranauskas, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokytoja Ilona Jucienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Rasmuta Valčiukienė ir Radviliškio raj. Baisogalos gimnazijos dailės vyr. mokytoja Audronė Kudžmaitė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Liuba Stankevičienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus pradinių klasių mokytoja metodininkė Loreta Šapokienė, Kaišiadorių raj. Žaslių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Odilija Juzukonienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja Rasa Juodvalkienė, Vytauto Mikalausko menų gimnazijos IT mokytoja metodininkė Vaida Rutkauskienė, Telšių ,,Kranto“ progimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja Lilijana Pleinienė, Vilkaviškio raj. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Rūta Bakūnienė, UAB „Biznio mašinų kompanija“ edukacinių sprendimų skyriaus vadovė Rūta Kairytė.

Savo patirtimi mokytojų dalykininkų tikslinėje grupėje dalinosi Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos geografijos ir istorijos mokytojas metodininkas Gediminas Grėsius, VšĮ „Kompiuteriukų fondas“ direktorė Viltautė Žvirzdinaitė, NŠA projekto „Skaitmeninio turinio atnaujinimas” metodininkė Beata Valungevičienė, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Asta Zikienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Violeta Greičiūnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos IT mokytoja Kristina Juodeikienė, Klaipėdos Vitės progimnazijos IT ir matematikos vyr. mokytoja Erika Silina, Marijampolės  „Ryto“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė Ramunė Juknelienė, Alytaus Dzūkijos mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Renata Dudzinskienė, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos matematikos ir informatikos mokytoja Snieguolė Bagočienė, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos matematikos mokytoja Živilė Banitauskienė, Kėdainių raj. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Irma Žukienė, UAB „Baltų lankų vadovėliai“ IT specialistas Rytis Overlingas.

Dalinamės respublikinės konferencijos dalyvių potyriais ir emocijomis konferencijos metu:

Ačiū visiems konferencijos dalyviams ir jos partneriams, be kurių nebūtų įvykusi ši konferencija.

Organizatorių vardu

Nerijus Mašalaitis  ir

Almantas Raškauskas

I dalis (bendra dalis visiems dalyviams)

II dalis (mokytojų dalykininkų grupė)

II dalis (pradinių klasių metodinė grupė)