Integruota pasaulio pažinimo ir tikybos pamoka „Garsūs Sūduvos krašto žmonės“

Prieš keletą savaičių minėjome Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, netrukus švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Neapsakomai geras jausmas sveikinti vieniems kitus ir jausti laisvę! Ar dažnai susimąstome, kam už šią dovaną turime būti dėkingi? Kas tie tautos didvyriai, kurie paaukojo save, saugumą, laisvę, svajones, kad ateinančios kartos galėtų gyventi laisvoje Lietuvoje, kalbėti gimtąja kalba?

Vasario  24 d. „Teams“ platformoje nuotoliniu būdu  4c klasėje vyko integruota pasaulio pažinimo ir tikybos pamoka „Garsūs Sūduvos krašto žmonės“. Mokytojos paruošė vaizdinę medžiagą ir mokinius supažindino su garsiais Sūduvos krašto žmonėmis, kurių veikla paliko gilius pėdsakus ne tik mūsų krašte, bet turėjo didelę įtaką ir Lietuvos tautiškumo žadinimui, puoselėjimui, švietimui.

Pamokoje mokiniai susipažino su Marijampolės miesto įkūrėja  Pranciška Ščiukaite-Butleriene, trečiuoju Lietuvos prezidentu Kaziu Griniumi, kalbininku Jonu Jablonskiu, Lietuvos himno autoriumi Vincu Kudirka ir prof. kun. Jonu Totoraičiu. Šios asmenybės – Sūduvos krašto šviesuoliai, padarę didelę įtaką Lietuvos valstybėje. 

Pamokos metu mokiniai savarankiškai sistemino žinias, apibūdino asmenybes, išskyrė nuopelnus Sūduvos kraštui ir Lietuvai bei ieškojo sąsajų, siejančių visas šias asmenybes. Pamokos pabaigoje mokiniai dalyvavo viktorinoje, kuri buvo organizuojama žaidimų mokymosi platformoje „Kahoot“. Mokiniai džiaugėsi ir džiugino mokytojas savo rezultatais.    Refleksijos metu mokiniai pasidalino pamokoje įgytomis žiniomis, įžvalgomis bei įdomia patirtimi.

Mokytojų širdis palietė nuoširdi žinutė: „Ačiū, mokytojos, už puikią pamoką. Šiandien mums buvo labai gera ir smagu dirbti, o kai pamatėme, jog pamokoje dirba dvi mokytojos, nustebome ir labai apsidžiaugėme. Norime, kad tokių pamokų būtų daugiau!“

Kai pamokoje pastebi susidomėjusius ir darbu besimėgaujančius mokinius, jauti nuoširdų džiaugsmą vaikų akyse ir širdelėse, išgirsti drąsiai išreikštas vaikų mintis bei padėką, suvoki, jog šiandienos tikslas pasiektas.

Mokytojos Vida Kupčikienė ir Birutė Žemaitienė