Piešinių parodėlė „Mano mokytojos portretas“

Auksinis spalio rytas aušta už lango. Į erdvią šviesią klasę įeina Mokytoja. Ji švelniai ir dėmesingai pažvelgia į daugybę žvitrių, susižavėjimo kupinų, su pagarba stebinčių Ją akių. Kokia meile spinduliuoja Jos žvilgsnis, įsmeigtas į smalsius mokinių veidukus!

Mokytojos lūpomis nuslysta santūri šypsena ir Ji maloniai pasisveikina. Mokiniai linksmi, nekantraudami žengia į mokslo ir tobulėjimo pasaulį. Kas gi kitas juos ten nuvestų, jei ne rūpestinga ir globojanti Mokytoja?

Mielieji, ar Jūs prisimenate savo mylimą Mokytoją? Ar galėtumėte nupiešti Jos portretą? Pradinukai pabandė. Kaip jiems pavyko?.. Kviečiame ateiti į parodėlę (1 aukšte C korpuse) ir patiems įsitikinti.

Mokytojos Vida Kupčikienė ir Stanislova Adomauskienė