Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirti renginiai

Vasario 15 d. antros pamokos metu Jono Totoraičio progimnazijoje buvo vykdoma akcija „Ilgiausia vėliava“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Visos klasės, naudodamos įvairias technikas, pagamino po 10 metrų Lietuvos vėliavos. Mums pavyko pagaminti ir sujungti 300 metrų vėliavą. Taip pat iškilmingai sugiedotas Lietuvos himnas. Dėkojame visoms prie šios akcijos prisidėjusioms ir vėliavas pagaminusioms klasėms.

Ši diena buvo gausi renginių. Į progimnazijos aktų salę rinkosi 1-4 klasių mokinukai. 1-2 klasių mokiniai skaitė eiles apie Lietuvą, o 3-4 klasių mokiniai rungėsi viktorinoje „Aš – Lietuvos žinovas“. Po pietų prailgintos dienos grupės vaikai savo žinias apie Lietuvą demonstravo viktorinoje „Mes mylim Lietuvą“.

Taip šauniai ir linksmai progimnazijoje paminėjome Vasario 16- ąją dieną.