Kalėdų belaukiant…

Gruodžio 19 d. mūsų mokykla puošė eglutę Marijampolės kultūros centre. Tai tradicinė paroda „Kalėdų belaukiant…“, kai mokiniai puošia eglutes savo pagamintais žaisliukais. Žaisliukus eglutei pagamino  7a ir 7b klasių mokiniai padedami mokytojų A. Albertynės ir A. Slančiauskaitės. Papuošti eglutę buvo patikėta 8c klasės mokiniams.

Taip pat aplankėme ir parodą, esančią antrame kultūros centro aukšte. Dalyvavome trumpoje edukacinėje programoje, kurią vedė O. Surdokienė. Ieškojome fėjų, veidrodžių karalystėje ieškojome gražiausio veidrodžio.