Informacija dėl priėmimo

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės Tarybos sprendimu „Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 1-43, 2018 m. vasario 26 d.
Informuojame, kad prašymų mokytis pagal pradinio ir vidurinio ugdymo programas priėmimo pradžia – sausio 2 d., pabaiga – rugpjūčio 1 d.

Mokinių paskirstymas į klases 2018 – 2019 m. m. bus paskelbtas nuo rugpjūčio 27 d. mokyklos tinklalapyje www.jtotoraitis.lt