Respublikinis ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, edukacinis projektas „Saugaus interneto pasaulyje“

2018 m. vasario 6 d. Marijampolės Multicentre vyko Respublikinis ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems teikiama švietimo pagalba, edukacinis projektas „Saugaus interneto pasaulyje“, skirtas Tarptautinei saugesnio interneto dienai paminėti.

Ši diena skirta informuoti ir tėvus, ir vaikus apie interneto naudą ir kartu internete slypinčius pavojus. Tėvai skatinami atkreipti dėmesį į pavojus, kurie tyko jų vaikų internete (pornografija, pedofilija, rasinės ir tautinės nesantaikos kurstymas, asmeninių duomenų rinkimas), taip pat paskatinti juos domėtis interneto naujovėmis, galimybėmis.

Projektą organizavo Kauno šv. Kazimiero progimnazijos logopedė-specialioji pedagogė ekspertė Rūta Mirauskienė, dalyviai Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos vyresnysis specialusis pedagogas Martynas Sikorskis, logopedė metodininkė Laimutė Sikorskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Angelė Prišmantienė ir kiti. Projektu buvo siekiama ugdyti mokinių vertybines nuostatas, stiprinant komunikavimo, meninę ir socialinę kompetencijas. Renginyje dalyvavo Marijampolės, Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų, ir kt. mokyklų mokiniai, kuriuos parengė specialieji pedagogai, logopedai, pradinių klasių mokytojai. Mokiniai pristatė interneto naudą, moksleivių ypač pamėgtas bendravimo priemones – interneto dienoraščius, interneto pokalbių svetaines ir programas.. Išmokyti  mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, pasakoti, įsiminti tekstą – nuoseklus, ilgalaikis, kruopštus darbas, o pasiekti, kad jis nebijotų viešai kalbėti – kiekvienam mokytojui reikšmingas pasiekimas. Projekto organizatoriai džiaugiasi, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai turi galimybę bendraudami ir bendradarbiaudami netradicinėje aplinkoje stiprinti kalbinius įgūdžius, ugdytis saviraiškos bei kūrybinius gebėjimus.

Po pasirodymo visi projekto dalyviai ne tik dirbo kūrybinėse laboratorijose, bet

ir buvo apdovanoti padėkos raštais, įvairiomis knygelėmis ir kitais prizais. Džiaugiamės Marijampolės Multicentro darbuotojų nuoširdžiu bendradarbiavimu ir esame jiems dėkingi už svetingumą. Projekto tikslai įgyvendinti. Rezultatai džiugino mokinius, specialistus, pedagogus, tėvus.