Atvirų durų diena Jono Totoraičio progimnazijoje

Balandžio 14 d. 17.30 val. Jono Totoraičio progimnazijoje vyko Atvirų durų diena būsimiems pirmokams ir penktokams taip pat ir visų kitų klasių mokiniams bei jų tėveliams.

Progimnazijos svečiai buvo pakviesti į aktų salę. Sveikinimo žodį tarė progimnazijos direktorė Renata Zdanė ir pakvietė visus paklausyti mokinių muzikinio sveikinimo. Pilnutėlė žiūrovų salė džiaugėsi reginiu ir atlikėjus apdovanojo gausiais aplodismentais. Po mokinių programos progimnazijos direktorė ir pavaduotojai ugdymui pristatė mokyklos istoriją, veiklos kryptis, tradicijas, neformalųjį ugdymą, ugdymo aplinkas bei būsimųjų pirmų ir penktų klasių vadovus.

Vėliau svečiai pasklido po mokyklą, apžiūrėjo kabinetus, bendravo su administracija, klasių vadovais bei dalykų mokytojais.

Džiaugiamės ir laukiame naujų mokinių Rugsėjo 1- ąją Jono Totoraičio progimnazijoje!