Projektas „Šalis ta Lietuva vadinas“

Lietuva – mūsų Tėvynė. Mums svarbu kaip lietuviai gyveno anksčiau, kaip gyvena dabar, kodėl buvo sunkus ir ilgas Lietuvos kelias į laisvę . Labai svarbu stiprinti ryšį su savo kraštu, skatinti mokinius pažinti ir didžiuotis savo tėvynės istorija, tradicijomis. Vadovaudamiesi šiomis nuostatomis nusprendėme imtis projekto„Šalis ta Lietuva vadinas“, kurio tikslas – skatinti domėtis Lietuvos istorine praeitimi, mylėti, branginti, didžiuotis ir gerbti savo Tėvynę, mokyti vaikus susieti praeities įvykius su dabartimi, padėti mokyklos bendruomenei suvokti Vasario 16-osios prasmę Lietuvai ir sau.

Vasario 18 dienos popietę Jono Totoraičio progimnazijoje įvyko baigiamasis integruoto projekto renginys – viktorina, skirta 5-6 klasių mokiniams. Mokinių laukė linksmos ir smagios užduotys – atpažinti senovinį daiktą ir apibūdinti jo paskirtį, įvardinti tarmiškų žodžių reikšmę šiandien, atpažinti žymias Lietuvos vietas, paminklus. Mokiniams puikiai sekėsi atpažinti lietuviško  kulinarinio paveldo patiekalus, bei  klausantis dainų įrašų atpažinti kokia tai daina ir kas ją atlieka. Salę puošė projekto metu penktų klasių mokinių kurta reklama Lietuvai bei šeštų klasių mokinių projektiniai darbai „Lietuvos istorija dainose“.

Šventinį renginį vainikavo diskoteka, kurią vedė didžėjus – Martynas. Mokiniams buvo linksma ir smagu.

Istorijos mokymo tarptautinė praktika rodo, jog pilietines ir tautines nuostatas mokiniai sėkmingai ugdosi tada, kai jie įgyja žinių apie savo gyvenamąją vietovę. Pažindami supančią aplinką, t. y. suvokdami istorinio ir kultūrinio paveldo vertę, jie pradeda visa tai branginti ir puoselėti.

Projekto vadovės: muzikos mokytoja Audronė Pečkienė, istorijos mokytoja Aurelija Vinciūnienė ir technologijų mokytoja Audronė Albertynė