Išmaniųjų technologijų klasė Jono Totoraičio progimnazijoje

Išmaniosios technologijos sparčiai braunasi į visas gyvenimo sritis. Mokykla – ne išimtis. Švietimo įstaigose įrengiamos išmaniųjų technologijų klasės, tiek mokiniai, tiek mokytojai vis intensyviau naudojasi šiuolaikinėmis technologijomis. Keičiasi ir mokytojo vaidmuo,  mokymosi procesas ir mokymo metodai.
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) vykdytas Europos regioninės plėtros fondo projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, kuriame sėkmingai dalyvavo ir mūsų progimnazija, kuri gali džiaugtis gautu mobiliosios įrangos komplektu, moderni kompiuterinė įranga atitinka naujausius mokinio darbo vietos reikalavimus. Mokiniai turi galimybę mokantis visų dalykų ugdytis skaitmeninio raštingumo kompetencijas.
Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ Všį „Tyrimų ir mokymų centras“ drauge su Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru rugsėjo 21 dieną Jono Totoraičio progimnazijoje vykdė mokyklų, gavusių mobiliosios įrangos komplektus, mokytojų mokymus. Mokymu metu mokytojai mokėsi praktiškai dirbti naudodamiesi skaitmeninėmis mokymo priemonėmis įvairiose virtualiose aplinkose bei naudotis mokymuisi pritaikytomis programomis.
Galime pasidžiaugti, kad išmaniųjų technologijų klasė naudojama atskirų dalykų pamokose.
Šių dienų mokinys tai tikras skaitmeninis žmogus, kuriam mobilusis telefonas ir kompiuteris yra neatsiejama gyvenimo dalis. Todėl, visų pirma, pamoka išmaniųjų technologijų klasėje yra galimybė mokyti ir perduoti žinias mokiniams suprantama kalba.