Metodinė diena „Mokinių motyvacijos kėlimo strategijos pamokose“

Jono Totoraičio progimnazijoje balandžio 1 d. vyko metodinė diena „Mokinių motyvacijos kėlimo strategijos pamokose“. Mokytojai darbo grupėse dalijosi gerąja patirtimi apie aktyviųjų ir inovatyvių  mokymo metodų taikymą pamokose. Buvo aptarta, kaip sudominti mokinius įvairiais mokomaisiais dalykais.
Tikimasi, kad skirtingų dalykų mokytojų bendradarbiavimas padės gerinti ugdymo kokybę.
Lankstinukas parsiųsti.