Vyko susitikimas – diskusija su vaiko teisių apsaugos specialistais

2015 m. vasario mėn. 10 dieną progimnazijoje vyko susitikimas- diskusija su Marijampolės savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais. Susitikimo metu aptarti aktualūs veiklos klausimai. Diskusijos metu pažymėta, kad viena didžiausių problemų vaikų teisių apsaugos užtikrinimo srityje išlieka bendradarbiavimo tarp institucijų bei tarp institucijų ir tėvų trūkumas, procedūrų formalizavimas, taip pat tam tikrų prieštaravimų tarp įstatymų ir poįstatyminių aktų teisinis nesureguliavimas. Supažindinti mokytojai su vaiko laikinosios globos (rūpybos) įstatymais.

Socialinės pedagogės

[nggallery id=101]