Piešinių paroda „Kelias į žinių pasaulį”

Šių metų gegužės 19-31 dienomis, Jono Totoraičio progimnazijoje vyko 1- 8 klasių SUP turinčių mokinių piešinių paroda „Kelias į žinių pasaulį” (drauge mes galime viską). Skirta bendradarbiavimo plėtojimui tarp pagalbos mokiniui specialistų ir mokinių tėvų. Joje buvo eksponuojami 42 jaunųjų dailininkų darbai, kuriuos buvo galima pamatyti gegužės pabaigoje. Mokinių darbai buvo labai spalvingi, patrauklūs, įdomūs ir meniški. Linkime sėkmės mokiniams ir toliau kūrybiškai dirbti ir rasti savąjį kelią gyvenime.
Mokinių darbais gėrėjosi mokyklos mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Už nuoširdų darbą piešiant meno kūrinius, geriausieji buvo apdovanoti padėkos raštais.
Parodą organizavo progimnazijos logopedė metodininkė Laima Sikorskienė ir specialusis pedagogas Martynas Sikorskis.