Mūsų skaitovai

Gruodžio 17 dieną Jono Totoraičio progimnazijoje vyko 5–8 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. Skambėjo poezijos posmai, buvo skaitomi lietuvių ir užsienio autorių prozos kūriniai, sekamos lietuvių liaudies pasakos.
Skaitovus vertino visos mokyklos lietuvių kalbos mokytojos. Prizinės konkurso vietos buvo paskirstytos taip: 1 vieta įvertintas Tado Dumčiaus, 5 b klasės mokinio, raiškus skaitymas, 2 vieta skirta Linui Zingertui, 5 a klasės mokiniui, o  3 vieta atiteko Gretai Supšinskaitei, 8 d klasės mokinei. Tadas Dumčius ir Linas Zingertas atstovaus Jono Totoraičio progimnazijai miesto meninio skaitymo konkurse.