Tautinių šokių būrelis „Linelis“, 1-4 kl.

Būrelio vadovė: Ingrida Ambraziejienė. Užsiėmimai vyksta trečiadienį ir penktadienį nuo 13:05 val., progimnazijos aktų salėje.