Keičiasi prašymų priėmimo ir sutarčių su mokykla pasirašymo terminai

Informuojame, kad 2021 m. kovo 29 d. Marijampolės savivaldybės taryba  pakeitė priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą. Keičiasi prašymų priėmimo ir sutarčių su mokykla pasirašymo terminai.

Asmenų prašymai mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas priimami:

į pradinio ugdymo programos 1 klasę – nuo sausio 2 d. iki gegužės 1 d. Mokymo sutartys sudaromos iki gegužės 15 d.;

į pagrindinio ugdymo programos 5 klasę – nuo sausio 2 d. iki birželio 15 d. Mokymo sutartys sudaromos iki birželio 30 d.;

į kitas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų klases – nuo sausio 2 d. iki liepos 31 d. Mokymo sutartys sudaromos iki rugpjūčio 15 d.