Vasario 16-ajai

„Skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“- šiais žodžiais prasidėjo visa Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo istorija.

Po daugelio kovų ir neapykantų, laimės ir liūdesio metų Lietuva pagaliau atkūrė savo Nepriklausomybę. Nors esu dar tik vaikas, be galo vertinu šią dieną. Jeigu Nepriklausomybės aktas nebūtų pasirašytas, Lietuvą vis dar puldinėtų ir niokotų. Džiaugiuosi, kad Lietuva ir jos piliečiai visados išlikdavo stiprūs, ryžtingi, nepasiduodantys ir kovojo iki tol ,kol pasiekė pergalę. Galime didžiuotis, jog atkūrėme Nepriklausomybę. Dabar galime vaikščioti gatvėmis ramiai, turime daugiau teisių, galime laisviau rinktis, vis garsiname savo šalį kūrybiniais, meno ir mokslo pasiekimais, puoselėjame lietuvių kalbą, papročius, tradicijas, turtą. Tikiuosi, ir toliau būsime tokie ryžtingi, nepasiduodantys piliečiai, gerbsime gimtosios Lietuvos turtą, kalbą bei papročius ir saugosime šią Nepriklausomybę.

,,Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“.

Mėta Černiauskaitė, 6b

Šiai įsimintinai datai paminėti progimnazijos mokiniai skyrė savo sukurtas eiles, piešinius bei muzikinius sveikinimus.