Tolerancijos diena

Pirmas demokratijos principas yra tolerancija. Tolerancija kitai tautai, asmeniui, idėjai, minčiai.

Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas mūsų mokykloje tampa tradicinis. Šiais metais vykdėme net keletą veiklų.  Klasių valandėlių metu mokiniai piešė šių metų tolerancijos simbolį – švyturį, rašė mintis apie toleranciją. Tolerancijos klubo „Mes esame pasaulis“ mokiniai pagamino švyturio maketą, pertraukų metu pakvietė mokinius užbaigti sakinį „Mes esame tolerantiški, nes…“  Tolerancijos centro atstovai  iš Sūduvos gimnazijos papasakojo apie esminius žydų istorijos Lietuvoje, kultūros ir religijos aspektus: įsikūrimą ir gyvenimą LDK, žydų kultūrines ir religines tradicijas. Parodė savo sukurtą filmuką apie Pasaulio tautų teisuoliais pripažintų sutuoktinių Jadvygos ir Alfonso Babarskių šeimą. Jie, rizikuodami savo ir artimųjų gyvybe, priglaudė ir augino žydų mergaitę Rūtą Bassaitę – Glikman. Vyresniųjų klasių mokiniai žiūrėjo filmą „Širdys“. Įvairių dalykų mokytojai pamokų metu aptarė universalią tolerancijos temą, įtraukdami mokinius į pokalbius, diskusijas ir kūrybinę veiklą.

Prisidedant prie šios pilietinės iniciatyvos, svarbu padėti mokiniams augti su didesniu vidinės tolerancijos „bagažu“, nes tolerancija suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, gebėjimą išlaikyti pagarbą.