Žemės diena

Žemė – tai gyvas organizmas. Ji leidžia ne tik mums joje gyventi, bet ir maitina, rengia, suteikia galimybę dirbti ir ilsėtis. Mūsų visų gimtoji planeta Žemė… Kokia ji maža, graži ir žydra, tokios kitos visose kosmoso platybėse nerasi! Mes valgome jos užaugintą duoną, geriame tyrą jos vandenį, grožimės nuostabiais jos gamtovaizdžiais, augalų, gėlių dailumu, klausomės paukščių giesmių, jūros ošimo…
Mūsų maži ir, atrodytų, nežymūs darbai – popieriaus ir elektros taupymas, langų ir durų sandarumas, vandens čiaupų sutvarkymas – padeda tausoti medienos išteklius ir elektrą, šilumą ir vandenį, kuriems pagaminti ar išgauti reikia daug energijos, o jai pagaminti naudojami nuolat senkantys Žemės ištekliai. Naudojant šiuos išteklius teršiamas oras, didinamas kenksmingų dujų išmetimas į atmosferą. Dėl to šiltėja mūsų planetos klimatas, pradeda tirpti ledynai amžino įšalo zonose. Žemės saugojimas turėtų tapti kasdieniu mūsų rūpesčiu.
Kiekvienais mokslo metais kovo 20 dieną progimnazijoje minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Tuomet iškeliama Žemės dienos vėliava. Tai tarsi priminimas, kad turime saugoti tai, kas mums brangiausia: tyrą orą, švarų vandenį, dirvožemį, turtingą gyvąją gamtą, gražų kraštovaizdį, švarią gyvenamąją aplinką.
Šiais metai minint Žemės dieną 8 klasių mokiniams organizuota viktorina „Paukščiai – pavasario pranašai“. Čia puikiai pasirodė visos 8 klasės, o nugalėtoja tapo 8a klasės komanda.