Valanda skirta buvusio direktoriaus Juozo Daugėlos atminimui

Kai manęs nebebus, violetine šviesa
Liesis saulėlydžiai. Kai manęs
Nebus, slapti takeliai užžels
Vėdrynais ir kiečiais. Sulaukėjęs
Alyvų krūmas bus aukštas
Ir amžinas kaip protėvių dainos.
Ir upė tekės sidabruodama
Slėniais, ir bus lakštingalų pilnos
Pamerkusios savo šakas
Į vandenį ievos. Kai manęs
Nebus, siaurom senamiesčio
Gatvėm nueis kažkas panašus
Į mane ir degančią kaktą
Priglaus prie šalto, šimtmečius
Menančio mūro. Ir gaubs
Mus vienas dangus per amžius,
Kai mūsų nebus.
(Regina Biržinytė)
 

Š. m. gegužės 20 dieną paminėjome pirmojo mokyklos Direktoriaus Juozo Daugėlos mirties metines. Poezijos posmais, ištraukomis iš biografijos bei prisiminimais apie Direktorių dalijosi buvę kolegos, progimnazijos direktorė, buvusi pavaduotoja Danutė Liolienė, mokytojos Dalia Bindokienė, Danutė Vidrinskienė, Ramutė Mauručaitė.