Jono Totoraičio vardo suteikimo mokyklai 10-metis

Kiekvienos mokyklos istorija susideda iš daugelio mažesnių istorijų, kurias rašė ir teberašo buvę bei esami mokiniai ir mokytojai. Kai mintimis grįžtame į mokyklą, visada prisimename mokyklinius suolus, baltos kreidos kelią klasės lentoje ir mokytojus, tėviškai globojusius, mokiusius, patarusius, paskatinusius nuolat ieškoti žinių ir savojo gyvenimo kelio.
2004 m. gruodžio 17 d. Marijampolės 5–ajai vidurinei mokyklai suteiktas prof. dr. kun. Jono Totoraičio vardas.
Garbingi svečiai: LR Seimo narys Albinas Mitrulevičius, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Valančius, Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius Vygantas Dilys, Marijampolės savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Mikulienė, Marijampolės savivaldybės vyriausiasis paminklotvarkininkas Gediminas Kuncaitis, Sūduvos gimnazijos direktorius Alvydas Zdanys ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Juknelienė, buvę ir esami mokyklos mokytojai,  mokiniai ir jų tėveliai – 2014 m. gruodžio 19 dieną susirinko į  Jono Totoraičio progimnaziją iškilmingai paminėti Jono Totoraičio vardo suteikimo mokyklai 10 – mečio.
Šventės metu buvo prisiminta iškili prof. dr. kun. Jono Totoraičio asmenybė, nuveikti darbai, puoselėtos vertybės.
Jeigu šiandien Lietuvoje gerbiamas Jonas Basanavičius, aukštai vertinama patriotinė Vinco Kudirkos veikla, tai ir Jonas Totoraitis, nors šiek tiek jaunesnis už tuos tautos korifėjus, bet gyvenęs tuo pačiu sudėtingu laikotarpiu, nusipelnė ne mažesnės pagarbos ir atminimo.
Aloyzas Sušinskas „Katalikų pasaulyje“ taip apibūdina Joną Totoraitį: “Nedaug tarp mūsų yra tokių iškilių asmenybių, koks buvo Jonas Totoraitis. Iš pažiūros paprastas, kuklus, niekuo nepasižymintis, tačiau tikras dvasios stiprybės genijus. Tai buvo žmogus, kuris niekada nesipuikavo dideliais titulais, neieškojo garbės ar pripažinimo, nors, be abejonės, turėjo tam teisę. Bet ne: jam visa tai buvo svetima, atgrasu, koktu, nepagarbu, ir šito dažnai privengė.
Svarbiausia ir pagrindinė Jono Totoraičio pareiga buvo kruopštus, pasiaukojantis darbas, tarnavimas Tėvynei, artimui ir pasirinktam tikslui. O tikslo jis siekė visą savo gyvenimą – kantriai, užsispyrusiai, su mokslininkui būdingu pasiryžimu ir kūrybine ugnele. Tokio žmogaus gyvenimas stebina, verčia susimąstyti ir įpareigoja garsinti jo vardą.
Renginio metu progimnazijos direktorė Renata Stebuliauskienė apžvelgė svarbiausius mokyklos įvykius ir pasiekimus, kurie garsino ir garsina mokyklos vardą. Šventės metu žodis buvo suteiktas ir svečiams, kurie dėkojo visai progimnazijos bendruomenei už tai, kad puoselėjame tautines, istorines, patriotines ir krikščioniškas vertybes, kad jaunąją kartą ugdome šios iškilios asmenybės gyvenimo pavyzdžiu – būti dorais ir išmintingais piliečiais.
Renginiui šventiškumo ir išskirtinumo suteikė orginaliu muzikos instrumentu hang muziką grojantis muzikantas Tomas Biškovas.
Šiai progai paminėti buvo išleistas jubiliejinis 2015 metų mokinių dailės darbais papuoštas kalendorius.
Už gražią ir nuoširdžią šventę dėkojame renginio organizatoriams, skaitovams, šokėjams, dainininkams bei buvusiai mokyklos mokytojai – kraštotyrininkei Paulinai Danutei Vidrinskienei, kurios sukurtos eilės ir surinkta kraštotyrinė medžiaga buvo panaudota renginyje.

[nggallery id=95]