cropped-cropped-logotipas-300x300-2.png

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

   S. Dariaus ir S. Girėno 7 LT-68256  
   +370 67146774   
  mokyklosrastine@gmail.com   

EnglishLithuanianRussian
tamo
Kuriame-Lietuvos-ateitį-logotipas

Skaitmeniniai mokymosi ištekliai

AprašymasNuoroda
Elektroninė mokymosi aplinka EMA, skirta mokiniams, besimokantiems matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, gamtos ir žmogaus, pasaulio pažinimo, biologijos, istorijos bei geografijos dalykų.https://emapamokos.lt/
Elektroninio mokymosi aplinka, kurioje galimybės mokytis savarankiškai lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos mokslų, geografijos, naudojantis kiekvienai klasei mokytojų pateikiama
mokymosi medžiaga.
https://www.emokykla.lt/
Elektroninė mokymosi sistema Eduka, skirta mokiniams, besimokantiems matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, muzikos dalykų.https://klase.eduka.lt/
Video konferencijų programa „Zoom“, skirta tiesioginiams nuotoliniam mokymuihttps://zoom.us
Socialinis tinklas „Facebook“ - komunikacijos kanalas.http://facebook.com
Visas biblijos lietuviškas vertimas patalpintas šioje svetainėje. Ši svetainė skirta visiems, besidomintiems Šventuoju Raštu, trokštantiems ir mėginantiems gilintis į „Dievo atsiminimus apie jo rūpestį žmogumi bėdoje ir žmogaus prasmės bei laimės ilgesį“ (prel. A. Rubšys). Joje pateikiami du šiuo metu populiariausi Šventraščio tekstai su įvairiomis paieškos ir skaitymo galimybėmis, įvairi kita su Biblija susijusi medžiaga. https://biblija.lt/
Katekizmas – glaustas, bet išsamus krikščioniškojo tikėjimo tiesų pristatymas remiantis Biblija ir Bažnyčios tradicija. Pristatomas visas Bažnyčios mokymas įv. moralės klausimais.https://katekizmas.lt/
Pateikiamos ir analizuojamos atskiros Šv. Rašto istorijos, bibliniai pamokymai, religinių filmų ištraukos.https://www.youtube.com/
Pateikiama visa informacija apie Lietuvos katalikų Bažnyčią; Katalikų Bažnyčią visame pasaulyje. Ras įvairiausias nuorodas į katalikiškas svetaines.https://www.katalikai.lt/index.php?id=57
Pateikta metodinė medžiaga ir užduotys informacinių technologijų pamokoms.http://huhu.lt
Pateikta metodinė medžiaga ir užduotys informacinių technologijų pamokoms.http://pamoka.eu
Lietuvių k. ir literatūros užduotys bei teorinė medžiaga.http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/
http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/
Tai virtuali mokykla, kurioje kaupiamos Lietuvos mokytojų įrašytos trumpos pamokos.http://vaizdopamokos.lt/
Literatūros kūriniai 5-8 klasėms.http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
www.šaltiniai.info – interaktyvi lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazė. Joje pateikiama ugdymo procesui būtina informacija, aktualizuojami ir susiejami kalbos, literatūros ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltiniai; sudaromos galimybės giliau domėtis konkrečiomis temomis.http://šaltiniai.info
„Vyturio“ leidyklos knygos vaikams ir paaugliams.https://vyturys.lt/
Fizikos skaitmeniniai ištekliai.https://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/
Elektroninė mokymosi aplinka mkp.emokykla.lt, skirta mokiniams, besimokantiems geografijos 6 – 8 kl.http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/
Anglų kalbos naudojamos interaktyvios priemonės pateikti mokymo(si) medžiagai, atlikti interaktyvias užduotis.http://www.menti.com/
http://www.learningapps.org/
http://www.edpuzzle.com/
http://www.liveworksheets.com/
http://www.sodas.ugdome.lt/
Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai.https://www.egzaminai.lt
Lietuvių kalbos mokymosi ištekliai, patarimai moksleiviams, mokomieji filmai.https://mokovas.wordpress.com/
https://mokovas.wordpress.com/mediateka/filmoteka/mokomieji-filmai/
http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/index.htm
Elektroniniai vadovėliai.http://lietuviukalbairliteratura.lt/
http://klase.puslapiai.lt/kalbos-pamokoms/
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
Archyvai

Mūsų draugai

Pirmas puslapis

Antras puslapis

Skip to content