Mokinių priėmimas

Pageidaujančių mokytis Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje dokumentai priimami iki 2014 m. birželio 30 d.

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas dėl priėmimo į mokyklą (prašymo formą galite rasti čia).
  2. Gimimo liudijimas.
  3. Išsilavinimo pažymėjimas (originalas).
  4. 2  nuotraukas (3×4 formato).
  5. Sveikatos pažyma (pristatyti iki rugsėjo 15 d.).
  6. Mokymosi sutartis pasirašoma pateikiant dokumentus (su sutarties tekstu galite susipažinti čia).

 

Informacija teikiama progimnazijos raštinėje tel.: (8 343) 707 82, (8 671)  46 774.

 

El. paštas jtotoraicio@gmail.com