Taisyklės, tvarkos

Pareigybių pavadinimas
2021 m.
2022 m. I ketv.
Pareigybių skaičius
Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Pareigybių skaičius
Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui2
2180
2
2611
Bendrojo ugdymo mokytojas49,15

1554
48,99
1666
Socialinis pedagogas
1,5
1435
1,5
1721
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas
2,77
1000
2,77

1107
Mokytojo padėjėjas
1,54
782
2,25
857

Bibliotekininkas
2
1250
21298
Administratorius
1,5
1152
1,5
1178
Virėjas
2
871
2
968
Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas
3
784
3919

Valytojas
7,85


642

7,5730
Budėtojas
2,5

642

2
730
Administracinės paslaugos pavadinimasPradinis ir pagrindinis ugdymas.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai (Žin., 2013, Nr. 58-2934); 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas (Žin., 2013, Nr. 60-2995); Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. IX-1630 (Žin., 2003, Nr. 63-2853).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoPrašymas, vaiko gimimo liudijimas, išsilavinimo pažymėjimas/mokymosi pažyma, vaiko sveikatos pažymėjimas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Administracinės paslaugos teikėjasLaima Grebliauskienė, raštinės vedėja, tel. (8 671 46774), el. p. mokyklosrastine@gmail.com
Administracinės paslaugos vadovasGražina Jakovickienė, direktorė, tel. (8 671 213) 66, el. p. jtotoraicio@gmail.com
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)Pradinis ugdymas – 4 metai, pagrindinis ugdymas 4 –metai.
Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPaslauga teikiama neatlygintinai.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma rengiama pagal pridedamą šabloną.

Prašymo forma

Prasymas dėl priėmimo į pailgintą grupę
Prašymo priėmimo vietaMarijampolės Jono Totoraičio progimnazija, raštinė.
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinėParsisiųsti