Informacija mokytojams

[maxbutton id=”6″ ]

DokumentasParsisiųsti
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka (2021 01 07)Parsisiųsti
Mokinio elgesio taisyklės (2018 12 04).Parsisiųsti
Progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai.Parsisiųsti