Asmens duomenų apsauga

Pareigybių pavadinimas
2020 m.
2021 m. I ketv.
2021 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui2
1817,07
2
2166,79
22179,68
Mokytojas
55
1301,24
56
1323,96
561323,96
Pailgintos dienos grupės auklėtojas
5
481,07
5
554,23
5554,23
Mokytojo padėjėjas
2
451,25
2
475,5
2475,5
Virėjas
2
753,90
2
865,65
2870,98
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
2
758,75
2
802,5
2802,5
Valytojas
8
572,86
8
605,89
8605,89
Budėtojas
3
556,42
3
588,5
3588,5

Teisės aktai reglamentuojantys asmens duomenų saugumą

Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos.

Žmogaus tesės asmens duomenų apsaugos srityje.

Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje (ATMINTINĖ).

Vaikams ir jaunimui apie privatumą ir asmens duomenų apsaugą #UŽDĖK FILTRĄ