8 klasių mokinių atsisveikinimo su progimnazija šventė

Išeini ir žinai –  nebegrįši.

Tavo klasę jau varstys kiti.

Čia prasideda tavo jaunystė,

Čia dalelę savęs palieki.

Išeini…

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje birželio 28 d. vyko 8 klasių mokinių atsisveikinimo su progimnazija šventė. Mokyklą palieka vienuoliktoji progimnazijos laida.

Šventės metu aštuntokai dovanojo mokytojams gėles, tarė padėkos žodžius už tai, kad jiems, mokiniams, skyrė savo šilumą, meilę, rūpestį ir didžiulę dalį savęs. Šventės metu 8 klasių mokiniams buvo įteikti pagyrimo raštai, Gero elgesio medaliai.

Sėkmės Jums, mielieji aštuntokai, einant tolesniu gyvenimo ir mokslo keliu!