Atėjo laikas atsisveikinti su savanore Keto

Štai ir baigėsi nuostabus Keto savanorystės laikotarpis mūsų mokykloje, trukęs net septynis mėnesius. Ji į mūsų šalį atvyko iš  tolimojo Sakartvelo. Atėjo laikas atsisveikinti su Keto, su kuria susipažino ir susidraugavo  mūsų progimnazijos mokiniai ir mokytojai. Jauki ir šilta atsisveikinimo su Keto popietė vyko pilnoje progimnazijos aktų salėje. Čia gausiai susirinko mokiniai, mokytojai, mokyklos direktorė, Visuomenės ir verslo plėtros instituto projektų vadovė Aistė, Keto mentorė Monika, na ir žinoma – pati Keto, kurios pilnas vardas yra Ketevana Zhizhiashvili. Renginio metu skambėjo daug nuoširdžių padėkos ir atsisveikinimo žodžių bei linkėjimų. Pati Keto nuotaikingai pristatė savo nueitą savanorystės kelią mūsų mokykloje, gausiai pailiustruodama  pasakojimą fotografijomis ir asmeniniais prisiminimais bei komentarais.

Smagu prisiminti Keto dalyvavimą įvairių dalykų pamokose, bendravimą su mokiniais, pagalbą atliekant užduotis. Keto dalyvavo įvairiose veiklose mokykloje ir už jos ribų, kartu su mokiniais vyko į ekskursijas, renginius, konkursus. Keto tapo mūsų mokyklos bendruomenės dalimi.

Progimnazijos bendruomenė dėkoja Keto už tarptautinį ir kultūrinį indėlį, šiltą bendravimą ir taria nuoširdų Ačiū, linki Keto saugios kelionės į namus bei toliau tęsti įgytą tarptautinę savanorystės patirtį.

               That is the end of Keto’s wonderful volunteering period at our school which lasted seven months. She came to our country from distant Sakartvel. It is time to say goodbye to Keto, whom the students and teachers of our progymnasium became true friends. A cozy and warm dedicated afternoon of thanks and saying good-bye to Keto took place in a full progymnasium’s hall. Students, teachers, a school director, volunteer project coordinators and Keto herself, whose full name is Ketevana Zhizhiashvili tool part here. During the event there were many sincere thanks, nice words and wishes for the volunteer. Keto kindly presented her volunteering way in our school, interestingly illustrating her story with photos and personal memories and comments.

               It is nice to remember Keto’s participation in various classes, communication with students, helping with assignments. Keto participated in various activities at school and outside of it, she went together with the students on excursions, events and competitions. Keto has become a part of our school community.

               The community of progymnasium thanks Keto for her international and cultural contribution, warm communication and says sincere Thanks.  We are sending the best regards to Keto wishing her a safe journey home and success in continuing her international volunteering experience.

Neformaliojo ugdymo organizatorė Aistė Vingelienė ir anglų kalbos mokytoja Snieguolė Vyšniauskienė