Netradicinio ugdymo diena „Mano pasiekimų diena“

Birželio 7 d. progimnazijoje vyko 1–4 klasių mokinių netradicinio ugdymo diena „Mano pasiekimų diena“. Mokinių pasiekimų įvertinimas vyko aktų salėje, kur padėkos žodį tarė pavaduotoja ugdymui Salvinija Šimonėlienė. Vėliau buvo apdovanoti Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių matematikos olimpiados, konkursų „Raštingiausias pradinukas 2024“, „Olympis“ (pavasario sesija), „Kalbų kengūra 2024“ nugalėtojai ir dalyviai. Už puikų mokymąsi apdovanoti mokiniai, kurie pusmetį baigė aukštesniuoju lygiu.

Klasėse vaikai atliko įvairias savirefleksijos užduotis, analizavo antrame pusmetyje išsikeltus  tikslus, įsivertino, kaip jiems sekėsi, numatė būdus ir metodus, ką daryti, kad pasiekimai būtų dar geresni.

Netradicinės dienos organizatorės Jolanta Sikorskytė-Klibienė ir Asta Juškauskienė palinkėjo: „Patarlė sako, kad nuo sėkmės iki pralaimėjimo – vienas žingsnis. Nuo pralaimėjimo iki sėkmės – ilgas kelias. Tad siekite tikslų, būkite motyvuoti ir ambicingi. Nenustokite augti ir tobulėti.“