Sveikiname ŽINIUKUS

Šiais mokslo metais „Žiniukų akademiją” lankė ir atitinkamą programą baigė 53 mokiniai.
Pirmuosius „Žiniukų akademijos” metus baigė 18 antrokų. Iš jų „Žiniukų akademiko” vardas suteiktas 3 mokiniams.
Antruosius „Žiniukų akademijos” metus baigė 20 trečiokų. Iš jų „Žiniukų akademiko” vardas suteiktas 5 mokiniams.
Trečiuosius „Žiniukų akademijos” metus baigė 15 ketvirtokų. Iš jų „Žiniukų akademiko” vardas suteiktas 5 mokiniams.
SVEIKINAME VISUS SĖKMINGAI BAIGUSIUS MOKSLO METUS.