Integruota dorinio ugdymo etikos ir tikybos pamoka

„ Išradingas protas“

2024-06-04 d. vyko atvira integruota dorinio ugdymo etikos ir tikybos 5 c kl. pamoka, kurią vedė mokytojai Petras Kajokas ir Rita Mazurkevičienė. Pamokos metu mokiniai dirbo grupėse, bendradarbiaudami dalinosi ir ieškojo informacijos. Apibendrino turimas žinias, pasidalino su grupės nariais ir pristatė kitoms komandoms surinktą informaciją. Mokiniai ieškojo užduočių mokyklos erdvėse. Reflektavo ir įsivertino.

Šaunuoliai, susitelkė ir dirbo puikiai visi.