Socialinio darbo profesijos pristatymas

Gegužės 27 dieną 8 klasių mokiniai susipažino su socialinio darbo profesijų spektru,
funkcijomis ir darbo ypatumais. Socialinės pagalbos centro darbuotojos pristatė atvejo vadybininko,
socialinio darbuotojo, individualios priežiūros darbuotojo pareigybes bei savanorystės veiklas.
Kuo ypatingas socialinis darbas ir kokių savybių reikia norint dirbti šį darbą?
Socialiniame darbe reikalingos šios žmogiškosios savybės: humaniškumas, altruizmas, kantrybė,
atjauta, empatija. Taip teigė socialinės darbuotojos bendraudamos su mokiniais.
Karjeros specialistė Asta Janulienė