Edukacijų diena 

   Š.m. gegužės 22 dieną 3A klasės mokiniai lydimi mokytojos Odetos Paulauskienės ir mokytojos padėjėjos  Gintarės Norkeliūnienės išvyko į edukacijų dieną Virbalyje.  

   Pirmiausiai mokiniai aplankė Virbalio parką, pažaidė vaikų žaidimo aikštelėje, pasportavo ant treniruoklių. Tada keliavo į Virbalio senųjų amatų centrą. Juos pasitiko edukatorius, kuris pirmiausia padeklamavo eilėraštį apie duoną:  

Retai pas mus kvepėdavo ragaišis, 

Retai nuo pečiaus dvelkė šiluma. 

Todėl, kai duoną, būdavo, užmaišius 

Į pečių malkas kraudavo mama, – 

Tai mus, mažus, klupdydavo ant lovos. 

Duonelė, ji sakydavo, šventa! 

Ne veltui, pirmą kepalą pašovus, 

Žegnodavo jį drebančia ranka. 

O kai lig soties duonos prižiaumoji, 

Tai ir į aslą nukrenta pluta. 

Pamatęs tėvas šaukštu užsimoja: 

– Pakelk, sūnau, duonelę! 

Ji – šventa. 

   Vėliau vedantysis klausinėjo vaikų ką suprato iš pasakyto eilėraščio, paaiškino jo prasmę ir pradėjo pasakoti duonos kelią nuo grūdo iki mūsų stalo. Kokius darbus atlikdavo vyrai, o kokius moterys. Supažindino ir pademonstravo kokie buvo naudojami įrankiai. Mokė vaikus kaip atskirti vienus grūdus nuo kitų, aiškino kuo jie skiriasi, kas gaminama iš kiekvienos rūšies. Tada pažaidė žaidimą-ratelį „Mano maišas pakulinis“.  Pažaidus paaiškino kaip reikia formuoti duonelę, ko negalima daryti ir kodėl, kas padeda duonelę iškepti skanią ir gražią. Vėliau vaikai keliavo į virtuvę, kur patys formavo duonos kepaliukus, juos ženklino savo išskirtiniais ženklais. Pademonstravo kaip iš pečiaus išimti žarijas, kaip ir kuo išvalyti karštą pečių., kaip patikrinti ar pečiuje jau galima kepti duoną. Pagamintus kepaliukus pašovė į iškūrentą pečių, kurio temperatūra apie  300 laipsnių.  

    Kol duonelė kepė, mokiniai buvo pakviesti išbandyti kitus amatus: žvakių liejimo, apyrankių pynimo, pasimokinti austi audėjų staklėmis, padirbėti su moliu ir pasigaminti po molio dirbinį. Visiems mokiniams buvo suteikta galimybė išbandyti visas veiklas. Kol vaikai  išbandinėjo veiklas buvo padengtas stalas. Susėdus už jo pirmiausiai buvo sukalbėta padėkos malda. Tada pakvietė vaišintis pečiuje keptu bulvių plokštainiu, vėliau naminiais lašiniais, rūkyta dešra, šviežiai kepta duona su sviestu, baltu varškės sūriu su medumi bei užsigarduoti medaus pyragu su liepžiedžių, čiobrelių ir mėtų arbata.  

   Pasivaišinus centro darbuotojos atnešė vaikams dovanas: kiekvienas gavo po draugystės apyrankę,  pačių bendrai nulietą žvakę, pasigamintus gaminius iš molio ir jų pačių iškeptus duonos kepalėlius. Vaikai buvo labai laimingi prisilietę prie senovinių tradicijų, sužinoję koks sunkus duonos kelias iki mūsų stalo, išbandę įvairias veiklas, gavę galimybę patiems pasigaminti įvairių gaminių. Namo grįžo su daina.