Pažintis su atsakinga rūšiavimo kultūra

Balandis – švaros mėnuo. Atliekų rūšiavimas yra itin svarbus darbas, prie kurio
kiekvienas galime prisidėti. Rūšiuojant atliekas, jos ne patenka į sąvartynus, o yra perdirbamos ar
panaudojamos energijai gauti. Taip mažiau teršiama aplinka.

Balandžio 12 dieną mokytojos A. Čirvinskienė ir N. Miliūnienė bei grupelė 7a ir 8a
klasių mokinių lankėsi Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre, priėmimo aikštelėje.
Mokiniai sužinojo, kokias atliekas galime atvežti nemokamai, kaip atiduoti dar gerus daiktus į
daiktų atiduotuvę. ,,Daiktų pasidalytuvės “ – tai sąmoningas tvaraus vartojimo visuomenės
ugdymas. Taip pat mokiniai pamatė MAATC darbuotojus, jų darbo sąlygas, sužinojo, kokios yra
darbuotojų pareigos, koks didelis, sunkus ir nematomas šių žmonių indėlis į švarą ir tvarią mūsų
ateitį.
Karjeros specialistė Asta Janulienė