Džiaugsmingas šv. Velykų laukimas

Jono Totoraičio progimnazijos velykinis medelis laukia visų bendruomenės narių J.
Basanavičiaus aikštėje. Spalvingoji velykinė alėja visus džiugins iki Atvelykio (balandžio 7 d.).
Kviečiame džiaugtis, aplankyti ir įsiamžinti prie mūsų kompozicijos. Nuotraukas

kelkite komentaruose.
 

Sveikiname su artėjančia gražiausia pavasario švente – šv. Velykomis!